Rezervasyon Sözleşmesi

MADDE 1.TARAFLAR:

Bir taraftan Bitez Mahallesi, Tahsildar Caddesi, 1146 Sokak, No:36 MUĞLA / BODRUM adresinde bulunan Woodentowns Bungalow Otel. (kısaca OTEL olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, ……………………………………………………. adresinde ikamet eden MÜŞTERİ (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 2. KONU:

İş bu sözleşme Müşterinin; aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde ürün/hizmet alımını içerdiği tüm kişilerin adına yetkili olarak rezervasyonunu içerir.

MADDE 3.ÖDEMELER:

3.1. Kayıt anında rezervasyon bedelinin %100'ünü peşin nakit veya kredi kartı ile alınır.

3.2. Ödeme detayları maddesinde belirtilen bu rezervasyon kampanyalı ürün değildir.

MADDE 4. UYGULAMA:

4.1. Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini ve ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilir.

4.2. Başka türlü belirtilmedikçe, kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın otele sokulması yasaktır.

4.3. Müşterinin tesislerdeki konaklama esnasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından OTE’Limiz sorumlu değildir.

4.4. Genel uygulama olarak müşterinin otele giriş saati 14.00'ten sonra, otelden çıkış saati 12.00'den öncedir. Bazı otellerin almış oldukları kararlar doğrultusunda bu saatler değişiklik gösterebilir. Gideceğiniz otelin giriş-çıkış saatlerini öğrenmek için otelle iletişime geçiniz.

MADDE 5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME:

5.1. Sözleşme bedeli KDV dâhil olarak, TOPLAM TUTAR dır.

5.2. Bu bedele, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler extra ücrete tabidir.

5.3. Müşteri, rezervasyon tutarının %100 'ünü peşin olarak ödemeyi kabul eder.

MADDE 6. SÜRE ve FESİH:

6.1. Müşteri ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili değişiklik isteğini 15 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece işbu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir.

6.2. Otelimiz gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirip veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde, rezervasyonunun iptal edilip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz. Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise; kredi kartı komisyonu, müşteriye iade tutarından tenzil edilip kredi kartına iade edilir.

6.3. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar iptal- talep etmesi halinde konaklama bedelinin %35'inden az olmamak üzere acenta tarafından belirlenecek işlem ücretini, 15 günden az bir süre kala ise konaklama ücretinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslar arası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.

6.4. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar DEĞİŞİKLİK talep etmesi halinde 50 TL İşlem ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslar arası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.

6.5. Müşteri, yaptırdığı otel rezervasyonunu, konaklama tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan müşteri bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.

MADDE 7. MÜCBİR SEBEPLER:

7.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa olayları, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi ve otelin hizmetinin eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda Otelimiz sorumlu tutulamaz.

MADDE 8. DİĞER HÜKÜMLER:

8.1 İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup, otel müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, öngörülen konaklama tesisi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek konaklama tesisinden rezervasyon teyidini almakla, sözleşmesel mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun otel tarafından sağlanmasından sonra, rezervasyonun gerçekleşmesinde konaklama tesisi yahut müşteriden kaynaklanacak sorunlarda, acentenin mesuliyeti yoktur. Böyle bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, acentadan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.2. Müşteri konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikâyetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

8.3 Müşterinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Müşterinin özen borcudur. Müşteri şikâyetçi olduğu halde hizmeti acente yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi haklarını ortadan kaldırır.

8.4. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya eft, ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir. Bu gibi durumlarda, müşterinin mail adresine eposta ile yollanan sözleşme hükümleri taraflarca kabul edilmiş sayılır.

8.5. İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

8.6. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise otele giriş anında tahsil edilir.

8.6. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde Muğla Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 9. TAHSİLAT:

9. Bu belge ile Woodentowns Bungalow Otel’in yukarıda numarası yazılı olan kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 3 sayfa olan toplam 9 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını imzalayıp teslim aldım.

MADDE 10. Duyuru ve Bilgilendirme:

10. Rezervasyon işlemini tamamlamanız, vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin reklam, kampanya ve tanıtım amacıyla Woodentowns Bungalow Otel bünyesinde kullanabilmemize izin vermektedir. Eğer bu konularda bir bildirim veya kampanya haberi almak istemezseniz, gönderilen bildirimlerdeki çıkış linkini kullanmanız ya da çıkış numarasına SMS bildirimi göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde bir çıkış işlemi yapılmaması durumunda Woodentowns Bungalow Otel'e numara ve diğer bilgilerinizin işlenmesi ve kullanılması için izin vermiş sayılırsınız.